About US

Quan điểm của John là thành công không đến từ một cơ hội cụ thể mà từ một nền tảng tốt để có thể nhận ra, nắm bắt cơ hội và biến nó thành hiện thực. Đối với nội bộ thì nền tảng này đầu tiên là những nét văn hoá hỗ trợ cho việc nắm cơ hội như tin tưởng vào điều chưa biết, dám thử nghiệm những cơ hội mới, yêu sáng tạo hơn tiền bạc, dám thất bại và làm lại, dám thay đổi cả cái đang tốt, sau đó là những cơ sở để biến cơ hội thành hiện thực như hiểu biết việc mình làm một cách tinh tế ở mức chuyên gia.

WHY WORK WITH JOHNTHAN LE?

Nó không chỉ là hồ sơ theo dõi của chúng tôi, hiệu quả của quá trình của chúng tôi và chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Sự nỗ lực và cống hiến đã đảm bảo Johnathan Le đã mang lại giá trị đích thực cho các doanh nghiệp kể từ năm 2013 và đó là cách mà chúng tôi sẽ là một đối tác thực sự trong việc thúc đẩy sự thành công của bạn.

 • 399

  Client
 • 1028

  Dự án
 • 5

  Quốc gia
 • 10

  Agency

Ready to get started?

OUR APPROACH

Whether you are fortune 500 or a startup we can help you to unlock opportunity by creating human-centered products.

Strategy

 • Product Strategy
 • Design Exploration
 • Market Research
 • Product Definition
 • User Insights

Design

 • Logo Design
 • Identity Design
 • Website Design
 • UI-UX Design
 • Visual Design

Content

 • Brandname
 • Slogan
 • Content

Insights

 • Target Customer Insights
 • Analytics & Metrics tracking
 • Reviews & Reports
 • Further Recommendations

Book a Free Consultation